วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระสุพจน์ ปู่สุด 14 หมู่ 2 ซอยวัดบัวแก้ว ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม 10510
โทรศัพท์ :
0-2915-6751