สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :
0-4372-2041