โรงพยาบาล เขมราฐ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ :
0-4549-1343