โรงเรียน นครราชสีมา (เอ เทค) เทคโนโลยีอาชีวศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่ :
199 ถนนมิตรภาพ-จอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ :
0-4495-5111
แฟกซ์ :
0-4495-5112
เว็บไซต์ :
www.a-tech.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน สอนระดับชั้น ปวช-ปวส