โรงพยาบาล สะบ้าย้อย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนนสะบ้าย้อย-ยะหา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์ :
0-7437-7100
แฟกซ์ :
0-7437-7101