โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :
0-4525-4153