โรงพยาบาล ควนขนุน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
หมู่ 9 ถนนควนขนุน-พัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ :
0-7468-2071-4
แฟกซ์ :
0-7468-1781