หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หัวหน้าหอสมุด ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ :
0-5327-8322