อุดมภัณฑ์สาขา 1

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่ :
479 หมู่ 3 ถนนลาวจักราช ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ :
0-5377-1116
แฟกซ์ :
0-5377-1757
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00