โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
572 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
0-3458-7800
แฟกซ์ :
0-3451-1507