โรงพยาบาล ปากพนัง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ :
0-7551-7019