โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้อำนวยการ 20 ถนนนาทวี-ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์ :
0-7437-3090