บริษัท เกษตรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำกัด

ที่อยู่
185/19 หมู่ 6 ถนนเทศบาล 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

EM (จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ), ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ, กากน้ำตาล, EM บอลใช้บำบัดน้ำเสีย และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ