ร้าน พิชัยแก๊ส-ไฟฟ้า

ที่อยู่
144 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทรศัพท์