บริษัท ซีซี ไบโอฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
130/141 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งออก-นำเข้าเนื้อสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์