บริษัท โฮไทย สปินนิ่ง จำกัด

ที่อยู่
29 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 15 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ด้าย ไหมพรม