บริษัท ไบดอน สิงคโปร์ (พีทีอี) จำกัด

หมวดหมู่ : ลวดเกลียว

ที่อยู่
ซอยโลแยง ออฟชอร์ ซัพพลาย เบส ถนนบ๊อก หมายเลข 5064 จังหวัดสิงคโปร์ 50898
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

the Grosby group inc., BRIDON Endurance, BRIDON BLUE STRAND, Modulift Modular Spreader System, Dynamica Rope SK 75