บริษัท เอสเปค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0205558010493

ที่อยู่
700/860 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี เฟส 8 หมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

Espec เป็นผู้ผลิตเครื่องทดสอบสภาพแวดล้อมชั้นนำที่ให้บริการเครื่องมือทดสอบแบบครบวงจร