บริษัท พีเคเอส เทคนิค จำกัด

ที่อยู่
52/575-7 หมู่ 7 ซอยเอกเจริญ 5 ถนนพหลโยธิน 87 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

สื่อการเรียนการสอน