บริษัท อาร์ทีเลีย คอร์เนอร์สโตน จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105559018383

ที่อยู่
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริษัท อาร์ทีเลีย คอร์เนอร์สโตน จำกัด รับปรึกษาก่อสร้าง โปรเจคอาคารสูง ควบคุมงานงานก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบหม้อน้ำไอน้ำ ตรวจสอบลิฟต์ ตรวจสอบเครน ตรวจสอบระบบทำความเย็น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริการตรวจรับบ้าน คอนโด โรงแรมก่อนโอน เขียนแบบก่อสร้างและแบบยื่นขออนุญาต