บริษัท ฟิกอินดัสเตรียล ไทยคอเปอเรชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : ลวดเกลียว

ที่อยู่
158 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00