บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด

ที่อยู่
290 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผู้แทน จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ