บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
สนง ใหญ่ ฝ่ายขาย 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 10:30-22:00

สินค้าและบริการ

จองตั่วหนัง ,โรงภาพยนตร์