ซูพีเรีย สกรู เมนูแฟกเจอเรอส์

ที่อยู่
2 เมโทรโพลสแควร์ ชั้น 27 ยูนิต 2712-5 ถนนออนยู ซุยเล็กหยวน ซาติน เอ็น ที จังหวัดฮ่องกง
โทรศัพท์