บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด

ที่อยู่
979/111-5 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์