บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด

ที่อยู่
717/52 ซอยชานเมือง 11 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ เก็บตัวอย่าง สำรวจและการบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลวรวม