สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

ที่อยู่
216/5 อาคารแอลพีเอ็นทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ศูนย์รวมผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย