องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
9 อาคารพิสิษฐ์ ชั้น 3 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย เป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทน