ไฮเทค บรัช อินดัสเตรียล เอสดีเอ็น บีเอชดี

ที่อยู่
95 มิล จาลาน เคลาง ลามา ถนนที่ 3 กัวลาลัมเปอร์ จังหวัดมาลาเซีย 58000
โทรศัพท์