ไชยเชษฐ์ เสียงเสน่ห์

ที่อยู่
132 ถนนสันติพลาราม ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-20:00

สินค้าและบริการ

คณะลิเก