โรงแรมไวท์ออร์คิด

ที่อยู่
192,194,196 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์