โรงแรมศิริสุข (55)

ที่อยู่
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
พิกัด
13.76134, 100.54227