โรงเรียน โชติมาวิชาชีพบางเขน

ที่อยู่
3/1972-3 ถนนพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
แฟกซ์