โรงเรียน จำลองรัตน์ พิมพ์ดีด

ที่อยู่
1031 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-20:00,เสาร์ เวลา 08:00-20:00

สินค้าและบริการ

เป็นโรงเรียนพิมพ์ดีด