โรงเรียนเสริมสวยพรทิพย์

ที่อยู่
24 ถนนฉัยยากุลอุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
7.00161, 100.47456

ข้อมูลธุรกิจ

โรงเรียนเสริมสวยพรทิพย์ หาดใหญ่ สงขลาได้รับโล่เกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น 2553 หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- สำหรับผู้มีรายได้จำกัด สามารถเลือกเรียนตามความถนัด หรือตามความต้องการของท่านได้
- เต็มหลักสูตร เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ ทางโรงเรียนมีงานรองรับให้ทำ
*** 720 ชั่วโมง
- ราคา 7,900 บาท ไม่รวมอุปกรณ์
- ราคา...

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเสริมสวย พรทิพย์ หาดใหญ่ สงขลา
เต็มหลักสูตร เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ ทางโรงเรียนมีงานรองรับให้ทำ
720 ชั่วโมง
ราคา 7,900 บาท ไม่รวมอุปกรณ์
ราคา 17,000 บาท พร้อมอุปกรณ์

1. ม้วนโล 4 แบบ 2. ม้วนแกนดัด 4 แบบ
3. ถักเปีย 5 แบบ 4. เกล้าผมหัวรุ่น 5 แบบ 
5. เกล้าผมยี 4 แบบพื้นฐาน 6. เกล้าผมทรงรับปริญญา,
7. เกล้าผมจริง...