โรงเจเป้าเก็งเต็งตลาดเก่า

หมวดหมู่ : วัดจีน

ที่อยู่
59 ซอยบริพัตร ถนนพิพิธประสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:00