โบสถ์คาทอลิก

ที่อยู่
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
พิกัด
19.31371, 99.51229