โบสถ์คาทอลิก นักบุญเคลเมนต์

ที่อยู่
ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด
18.64967, 98.06727