โบสถ์คาทอลิกบ้านเมืองงาม

ที่อยู่
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด
20.07633, 99.48948