โบสถ์คาทอลิกนักบุญยอแซฟ

ที่อยู่
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด
18.29057, 98.09522