โบสถ์คาทอลิกจอมทอง

ที่อยู่
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด
18.42643, 98.67831