โบสถ์คริสต์บ้านผาละปิ

ที่อยู่
ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด
18.80245, 98.22963