โบสถ์คริสตจักรสันติสุข

ที่อยู่
ถนน103 ตำบลบ้านหนุน อำเภอโซง จังหวัดแพร่
พิกัด
18.37781, 100.20051