โบสถ์คริสตจักรวันเสาร์

ที่อยู่
ถนน2214 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด
14.73045, 104.91033