โบสถ์คริสตจักรบ้านแม่ซ้อ

ที่อยู่
ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด
18.51833, 98.05151