โบสถส์คริสตจักร

ที่อยู่
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด
20.02708, 99.26957