แท่นทอง โรงแรม

ที่อยู่
211/32 ถนนสันป่ายาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์