แคนาดา สถานเอกอัครราชทูต

ที่อยู่
990 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-พฤหัส 07.30-16.00 ศุกร์ 07.30-13.00