เอสเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม

ที่อยู่
1/7 หมู่ 2 ถนนสันผีเสื้อ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์