เบิกฟ้าสมุนไพร

หมวดหมู่ : สมุนไพร

ที่อยู่
85 หมู่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
20.17978, 100.48443

สินค้าและบริการ

ศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์พื้นบ้าน พร้อมบ้านพักในห้องสมุดสมุนไพร ทำกิจกรรมด้านสุขภาพกายและสมาธิปฏิบัติ แนะนำสมุนไพรและอาหารบำบัด พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย